Barndomstraumer:

 • Seksuelle overgreb
 • Incest
 • Fysiske/psykiske grænseoverskridelser
 • Vold
 • Omsorgssvigt
 • Dødsfald
 • Psykisk syge forældre
 • Alkohol/stofmisbrug i familie 
 • Forældres skilsmisse
 • Hospitalsophold
 • Trafikulykker
 • Adoption
 • Følelsesmæssige svigt

Små og store traumer påvirker måden man forholder sig til sig selv - og måden man ser/opfatter andre mennesker på.

Børn "overlever" traumatiske hændelser ved at mobilisere overlevelsesstrategier/beskyttelsesmekanismer som gør, at barnet holder noget ud, som ikke er til at holde ud!

Der er aldrig noget galt med børn.
Børn samarbejder eller "pakker sig sammen"(mobiliserer beskyttelsesmekanismer).

Som ung/voksen har man sin historie(opvækst), indlæring, traumer med sig.
Symptomer som: Angst, depression, stress, spiseforstyrrelser, stof/alkohol misbrug, prostitution, lavt selvværd, følelsesmæssige problemer, psykosomatiske reaktioner, relationsproblemer, grænseproblemer etc.

Der er altid en god grund til de symptomer/problemer man har.

Symptomer/problemer er ikke noget man kommer over - men noget man kan få hjælp til at komme igennem.

FÅ HJÆLP TIL:

 • At komme igennem traumet
 • At få erfaringer i at være med dig selv
 • At forholde dig til dine tanker/følelser
 • At opdage mere af dig selv, se din egen betydningsfuldhed
 • At finde en vej videre frem.

 

web metrics

© Psykolog Christel Helleshøj