Forældre til voksne
Problem med forældre
Forældreløse voksne

Nogle unge, eller unge voksne har mistet den ene eller begge forældre ved sygdom, ulykker eller selvmord.At blive forældreløs i en ung alder medfører nogle problemstillinger der gør , at den unge føler sig forladt og alene i verden.

Basen, rødderne, historien er væk - uagtet hvor godt eller svært (eller begge dele) det har været. Der er ingen betydningsfulde ”vidner” til dit aktuelle liv – eller til det liv der har været.

 Der er ingen mor eller far til at være der når du selv bliver mor eller far. Savnet - og sorgen bliver aktiveret, når du selv bliver forældre, eller der sker betydningsfulde ting i dit liv. At afslutte uddannelse, at få job, få kæreste, blive gift osv. , er alle mærkedage der aktiverer både sorg og savn. Højtider og helligdage er sårbare.

Få hjælp til:
At orientere dig i den nye realitet.
At gå igennem smertepunktet - og begynde sorgens proces.
At lære at være næn ved dig – og få ”renset” ud,
At påbegynde en udrensning - og klargøringsproces.
At finde håbet, vejen og livet. 


web metrics

© Psykolog Christel Helleshøj