Om mig
Artikler/bøger/DVD
Samarbejdspartnere
Målgrupper og priser

I 1981 blev jeg færdig som Cand.psych. fra Københavns Universitet og har autorisation fra Socialministeriets Psykolognævn.                   
                    
I mit mangeårige virke som psykolog har jeg arbejdet med formidling i social - og sundhedssektoren via undervisning, kurser, supervision, træningsgrupper - og foredrag.  

I fem år har jeg arbejdet med unge i Ungdomsklinikken i København. Fra 1992 har jeg arbejdet med familiebehandling, individuel terapi, undervisning og træningsgrupper for fagfolk inden for social - og sundhedssektoren, dels arbejdet som privatpraktiserende psykolog i København.

Igennem mange år har jeg arbejdet med problemer som angst, stress, depression, lavt selvværd, følelsesmæssige problemer, identitets problemer, senfølger af seksuelle overgreb, senfølger af prostitution, parforholds problemer, problemer med egne børn - eller forældre, chok- og kriser samt personlig udvikling.

Teoretisk er min baggrund en blanding af psykodynamisk /humanistisk terapi med kendskab - og inspiration fra den jungianske terapi, Peter Levin` s chok/traume terapi, hypnoterapi, NLP, kognitiv terapi og integrations terapi.

Jeg har efteruddannelser/træning indenfor:
Incestbehandling.
Tegneterapi..
Familiebehandling.
Jungiansk terapi..
Hypnoterapi og NLP.
Integrationsterapi.
SE- metoden.

De temaer jeg er optaget af er:      
At være med til at synliggøre hvordan beskyttelsesmekanismer fungerer i voksenlivet.

Hvem man er omme bag indlæringen, historien, overlevelsesstrategien.
                      
Hvordan vi er forskellige - og hvordan det manifesterer sig.
    
Hvordan man via personlige processer har mulighed for at opdage- og indtage ”nyt land” på det indre plan, igennem erkendelser, valg, beslutninger.


web metrics

© Psykolog Christel Helleshøj